Roadmap

<–

Het Wetropolis consortium zal in de komende jaren beleidsinstrumentarium ontwikkelen voor de dialoog over klimaatadaptatie. In de eerste fase wordt gewerkt aan een museumtentoonstelling over water en klimaatverandering. In de tweede fase wordt

De consortiumactiviteiten zijn georganiseerd in een leer/evaluatiecyclus. De respectievelijke markten worden deels parallel benaderd. Steeds geldt dat ervaringen opgedaan in proeven met beoogde marktpartijen onderling gedeeld worden zodat alle consortiumpartners en alle activiteiten hier voordeel van hebben. Ook tussen de product markt combinaties worden ervaringen teruggekoppeld om ervan te leren.

<–