13 jarige uitvinder maakt haar watertestkit marktrijp

Denver CO. Gitanjali Rao trok in 2017 als 11-jarige de aandacht met haar ontwerp voor een klein mobiel apparaat dat lood in drinkwater test. Nog geen twee jaar later onderzoekt ze hoe haar uitvinding op de markt kan worden gebracht. Samen met watertechnologen heeft ze nu een prototype ontwikkeld.

Foto Michael Elizabeth Sakas – CPR

Ze noemt haar uitvinding Tethys naar de Griekse godin van de zee en waterbronnen. De 3D-geprinte doosje zo groot als een pak speelkaarten bevat een batterij, een zender en de noodzakelijke de noodzakelijke electronica en sensoren op basis van koolstofnanobuisjes. Rao had gelezen hoe vergelijkbare technologie gevaarlijke gassen in de lucht kan detecteren. Haar onmiddellijke reactie was: “Waarom geen sensoren van koolstofnanobuizen gebruiken om lood in water te detecteren?” De Flint-watercrisis was de motivatie achter de uitvinding.

Lees en luister verder op CPR

Zie ook de special Watervrouwen

(also in English)

Interactive wetropolis in browser?

Wout Zweers visited the Rhino Developers day in Amsterdam Nov 2018. A very intersting new development is the possibility to run an interactive model in a browser (like Chrome). It is a alpha tryout,  it may enable showing the waterlevels and the sliders to change the amount of rain, or generate rain randomly and see what happens.

This would make it possible that many people can play with the amount of rain and see what happens with the river.

Visualisation of browser with Rhino inside. Water levels react on input.

Aanschouwelijk maken van waterstromen met augmented reality

Om collega’s binnen het ministerie te laten nadenken over de mogelijkheden van interactiviteit heeft Rene Kortekaas (SSCI afdeling PUIK, MinVenJ) een reeks demonstrators ontwikkeld. Op de eerste dag van het Innovatiecongres What’s Next?!  van VenJ werd de interactieve zandbak getoond. Deelnemers kunnen het zandlandschap vormgeven en aanpassen. De lager gelegen delen staan onder water en met de gespreide hand boven het model. kunnen ze het virtueel laten regenen. Direct wordt zichtbaar hoe het water zou stromen over het gecreëerde landschap.

Overstromingsonderzoek van Onno Bokhove en collega’s

  • O. Bokhove (2016) “Managing Risk in an Age of Extremes”. Hebden Bridge “Science of Floods” event 2016; https://www.pennineprospects.co.uk/news/the-science-of-floods. See: Hebdenbridge
  • O. Bokhove (2016) “Wetropolis flood demonstrator: on extreme rainfall & river flooding”. Seminar in Oxford December 2016. See: Oxford.
  • O. Bokhove (2018) “Wetropolis’ Flood Demonstrator: mathematical design & drowning by numbers”. See: EGU WetropolisGeophysical Research Abstracts 20, EGU 2018-1974, 2018. EGU General Assembly Vienna.

Nature over Citizen Science

Citizen science wordt steeds belangrijker voor beleidsmakers en wetenschappers. Door samen te werken bij metingen en waarnemingen ontstaan nieuwe mogelijkheden om problemen en vraagstukken die veel meetgegevens vereisen te objectiveren. Vanzelfsprekend is van belang dat goede methoden en technieken worden toegepast om van deze kansen te benutten. In Nature wordt de casus toegelicht van luchtkwaliteitsmetingen in Antwerpen. Professor Filip Meysman licht toe dat het “Curieuze Neuzen” project tijd en aandacht vroeg omdat deelnemers moesten worden geboeid en gemotiveerd om deel te nemen. Maar de resultaten hebben door het grote draagvlak meer impact.

Lees verder in Nature