Overstromingsonderzoek van Onno Bokhove en collega’s

  • O. Bokhove (2016) “Managing Risk in an Age of Extremes”. Hebden Bridge “Science of Floods” event 2016; https://www.pennineprospects.co.uk/news/the-science-of-floods. See: Hebdenbridge
  • O. Bokhove (2016) “Wetropolis flood demonstrator: on extreme rainfall & river flooding”. Seminar in Oxford December 2016. See: Oxford.
  • O. Bokhove (2018) “Wetropolis’ Flood Demonstrator: mathematical design & drowning by numbers”. See: EGU WetropolisGeophysical Research Abstracts 20, EGU 2018-1974, 2018. EGU General Assembly Vienna.

DARE: Data Assimilation for the REsilient City

Jessica Gardner interviewed Wetropolis pioneer Onno Bokhove on July 25, 2017. The interview provides a good primer for anyone interested in the background and theory behind the first Wetropolis models.

Fig. 1. Overview of the Wetropolis flood demonstrator with its winding river channel of circa 5.2m and the slanted flood plains on one side, a reservoir, the porous moor, the (constant) upstream inflow of water, the canal with weirs, the higher city plain, and the outflow in the water tank/bucket with its three pumps. Two of these pumps switch on randomly for (1,2,4,9)s of the 10s `Wetropolis Day’ (SI-unit: wd). Photo compilation: Luke Barber.

Presentatie van het eerste fysieke Wetropolis model

Tijdens het tweede Math Foresees seminar in Edinburgh op 5-7 september 2016 lanceerde Onno Bokhove het watertafel model voor een beter begrip van overstromingsrisico’s ten gevolge van hevige regen.

De paper On the science of floods: rainfall, flooding, and flood control revisited in the design of a table-top model behandelt de modelleerkeuzes en legt een verband tussen de wereld van numerieke modellering en fysieke modellen.

De eerste van het Wetropolis model legde de nadruk op het verband tussen toevalstreffers in hevige neerslag, riviergeulbreedte, waterretentie, en overstromingsgevaar.

Dit eerste tafelmodel omvatten ook reeds een aanschouwelijke vorm voor het aanschouwelijk maken van probabilistische (weer)fenomenen: het Galton bord. Hier werd het Galton bord gebruikt om de hoeveelheid regenval per tijdsinterval te modelleren. Een extreme omstandigheid ontstaat wanneer regen bij voortduring hevig is maar ook wanneer droogte bij voortduring aanhoudt.

Robert Galton ontwikkelde het eerste naar hem genoemde “Galton board” om de Centrale limietstelling te adstrueren. De uitzonderlijke maar daarmee niet onmogelijke fenomenen zitten aan het uiteinde van het bereik.

first drop

The waves of Wetropolis flow through the river. Aug 2016.

wetropolis foam model demonstration of the reservoir
reservoir modelled: outlet valve, intake and variable level overflow are functional