contact

<–

Contact Wetropolis:

  • Info@wetropolis.nl

De deelprojecten komen bij nadere uitwerking van de projectplanning zoveel mogelijk onder leiding van consortiumpartners. Uit hun midden wordt een dagelijkse leiding gekozen die samen met de programmaleider eindverantwoordelijk is voor resultaten en verantwoording

Mettina Veenstra (Saxion) is projectmanager, Wout Zweers (Wowlab) penvoerder

info@wetropolis.nl

<–