contact

<–

Contact Wetropolis:

Het EFRO RD consortium Wetropolis staat onder leiding van Nobis,
dr Henk de Poot, henkdepoot@wetropolis.nl

De deelprojecten komen bij nadere uitwerking van de projectplanning zoveel mogelijk onder leiding van consortiumpartners. Uit hun midden wordt een dagelijkse leiding gekozen die samen met de programmaleider eindverantwoordelijk is voor resultaten en verantwoording.

Wetropolis p/a Nobis
Het Rozendaal 25
7523XG Enschede
+31 53 4337243
+31 6 51219044

info@wetropolis.nl

<–