Methode

De Wetropolis methode en de activiteiten in deze toolkit helpen je om samen (met inwoners) te werken aan klimaatadaptatie. Bij dat soort projecten – hoe omvangrijk ook – zijn vier generieke, opvolgende, stappen nodig. Verbind, Verdiep, Verbeeld en Vervolg noemen we die, vrijelijk gebaseerd op de ‘Responsible Futuring’ benadering van het DesignLab (Universiteit Twente).

In deze toolkit vind je voor elk van die stappen passende activiteiten, gebaseerd op onze ervaring. Zorg dat je binnen je project elke stap invult, met één of meerdere activiteiten (die in deze toolkit danwel je zelf bedachte).

Kies je voor de kaarten uit deze toolkit? Weet dan dat op de voorkant ervan titel en categorie staan vermeld, net als voor hoeveel mensen deze activiteit is, hoe lang deze duurt en hoe ingewikkeld deze is. Achterop staan de te zetten stappen vermeld, net als wanneer, waarom, waartoe en wat je er daarna mee kunt. Op elk van de pagina’s op deze website vind je nadere informatie over die activiteit.