Roadmap

<–

Het Wetropolis R&D consortium ontwikkelt beleidsinstrumentarium voor het ondersteunen van de dialoog over klimaatadaptatie. In de eerste fase wordt lesmateriaal ontwikkeld dat voortbouwt op het programma Ruimte voor de Rivieren. In de tweede fase vinden experimenten plaats met het zelf meten en monitoren van water in de stad. In de slotfase worden Wetropolis modellen ingezet bij de dialoog over maatregelen waarmee gemeenten klimaatrobuust kunnen blijven.

<–