Rapportage Design Lab

Design Lab in Wetropolis. Verantwoording werkzaamheden (rapportage)

Samenvatting deliverables:

Deliverable D1.1:

Methode samenwerking klimaatadaptatie, digitaal beschikbare methode voor samenwerking aan klimaatadaptatie.

WP1 – T 1.1: literatuuroverzicht. In deze taak wordt er onderzoek gedaan naar vergelijkbare
methoden in andere toepassingsgebieden waarop inzichten voor de Wetropolis-
methode gebaseerd kunnen worden

Factsheet EFRO Wetropolis: Inzichten uit de literatuurstudie 2021

WP1 – T1.2 Wetropolis-methode

Binnen deze taak vindt de ontwikkeling en validatie plaats van de Wetropolismethode voor
samenwerking aan klimaatadaptatie tussen inwoners en professionals. Wetropolismethode is beschikbaar als fysieke tool en gevalideerd door experts

WP2 – T1.3 Digitale ontsluiting Wetropolis-methode

In deze taak wordt de Wetropolismethode in een online vorm gegoten en beschikbaar gemaakt voor (inwoners van) alle Nederlandse gemeenten binnen en buiten de casussen in WP4

Wetropolis methode

Deliverable D3.1:

Participatiewerkvormen (door)ontwikkelen.

WP3 – T3.1 Participatie werkvorm

Op basis van het gebruikersonderzoek in T1.1 en in samenwerking met T1.2 worden diverse participatiewerkvormen ontwikkeld, geëvalueerd en doorontwikkeld: ontwikkeling en validatie van het Wetropolisspel

Wetropolis methode verpakking

Wetropolis methode kaarten