rapportage KITT

Beknopte eindrapportage Wetropolis RD

pdf met beschrijving van de activiteiten door KITT in Wetropolis

Werkpakketten en deliverables KITT

Korte beschrijving projectactiviteiten KITT

KITT is als partner voor Wetropolis erg interessant vanwege de specifieke kennis van werken met citizen science groups en hun grondige kennis van electronica en ontwikkeling hiervan. KITT heeft binnen Wetropolis meetmethodes ontwikkeld tbv citizen science en daarvoor ook een meetplatform ontworpen en gebouwd. Er zijn 50 stuks gereed.

Inleiding van het rapport (auteur A.Lohmeijer):

“ In 2018 is KITT Engineering als MKB bedrijf benaderd om deel te nemen aan het Project Wetropolis. KITT was bekend met de meeste van de andere consortium deelnemers en vond het thema van het project zeer maatschappelijk relevant. Met name op het raakvlak citizen science en elektronica zou KITT een goede inhoudelijk bijdrage kunnen leveren. De technisch directeur Andries Lohmeijer en verschillende medewerkers hebben al sinds 2010 contact met de actieve citizen science groep “De War” uit Amersfoort.

Zowel voor De War en Wetropolis zou KITT met haar professionele elektronica kennis een bijdrage kunnen leveren aan burgerparticipatie met o.a. meetstations en meetmethoden. Het ontwikkelen van “open source” hardware en software zien wij dan ook als een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deelname aan dit EFRO project bood een stuk financiële dekking voor de inspanningen om de vertaalslag te maken naar open source hardware en software.

Daarnaast maakt de industrie steeds meer gebruik van opensource (GNU license): door een wereldwijde community ontwikkelde soft- en hardware. Een goed voorbeeld is het Linux operating systeem dat gebruikt wordt in miljarden embedded systemen. Ook de Arduino community betekent veel voor het toegankelijk maken van microprocessor platforms en het leren programmeren.

Deze maatschappelijke ontwikkelingen zijn educatief, voor makers en voor citizen science uitermate relevant. Inhoudelijk, elektronica technisch, zit er nog een groot gat tussen “good engineering practice” en een gemiddeld Arduino project. De resultaten zijn daarom vaak niet betrouwbaar genoeg voor gebruik in “weer en wind”. Juist die praktijkkennis hopen we met het ontwikkelde “Hybrid IOT meetplatform” terug te geven aan de community.

Dat is onze intrinsieke motivatie om deel te nemen aan WetropolisRD PROJ-00877.”