Links

3-12-18         United Nations Climate Chance Conference

30-11-18       Prangende klimaatkwesties belanden op bordje kabinet

28-11-18       Aanhoudende lage waterstanden door droogte, ‘200 dagen regen nodig’

26-11-18        In Zevenaar verzakken de huizen. Straks ook elders in het land

24-11-18        Samen meten is weten

23-11-18         Vechtstromen stoot sloten af aan Twentse boeren

14-11-18         Grondwaterstand Slim gemeten en gedeeld

7-11-18            Enschede zet ‘internet der dingen in’ tegen overlast hoog grondwaterpeil

06-11-18         Schade aan vijf huizen in Oldenzaal door droogte

03-11-18         Huizen scheuren door droogte honderdduizenden woningen lopen gevaar

31-10-18         Hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat straten Balkbrug niet meer overstromen

19-10-18         Rekenkamer onderzoekt bescherming grondwater in Gelderland en Overijssel

13-10-18         De stadsbeken komen weer boven water in Enschede

06-10-18         Grachten terug in Enschede het is tijd om historie te maken

13-09-18         Achterhoekse wijnboer slaat alarm help de bodem loopt leeg

13-08-18         Er viel genoeg regen in Overijssel: hoe ziet jouw straat er uit

11-08-18         Waterschap Vechtstromen wacht op het wonder dat water heet

20-07-18        Bijna helft van de gebouwen in Enschede niet veilig voor water bij hoosbui

20-07-18        Als die hoosbuien komen, blijft het dan droog in je huis?

13-06-18        Bodemdaling onderdeel van de Stresstesten in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

13-06-18        Deltaprogramma 2019 met Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aangeboden

17-05-18         Nieuw waterproject in Almelo diverse wijken op de schop

25-01-18         Gemeente Enschede en UT gaan strijd tegen wateroverlast aan

25-01-18         Water Peilen op Afstand

16-01-18         Natte voeten in stationshal Hengelo door opkomend grondwater

08-01-18         Tunnel in Rijssen afgesloten vanwege opkomend water uit wegdek

23-12-17         Enschedese kelders opnieuw onder water door zware neerslag

14-11-17          Klimaatverandering is er al, aanpassen moet

19-09-17        Klimaat-stresstest voor alle Nederlandse gemeenten

17-07-17         Slimme meter nieuw wapen in strijd tegen grondwateroverlast in Twente

16-03-17         Grondwater zorgt voor overlast in Enschedese woning dit is niet veilig meer

19-12-16         Grondwater jaarlijks controleren bij nieuwe N18 in Enschede

16-09-16         Zijtak Twentekanaal nog steeds lek ondanks slib

30-06-16         Vragenlijst overlast grondwater Enschede de deur uit

22-06-16         Actie tegen hoog grondwater in Enschede in zicht

31-05-16         Enschedeers onderzoeken zelf grondwateroverlast

29-02-16         Rijksmuseum Twenthe heeft zijn eigen waterlinie

17-03-16         Ingenieursbureau Tauw plaatst drie waterpeilbuizen in Enschede Noord

27-02-16         Meldpunt grondwater meer dan zeven probleemgebieden in Enschede

27-02-16         Leestip hoe het komt dat het water al eeuwen niet weg kan uit Enschede

26-02-16         Video special over overlast grondwater in Enschede

23-02-16         Meer dan 600 meldingen overlast grondwater in Enschede

22-02-16         Water een serieus probleem in Noordoost Twente

19-02-16         Wethouder Hengelo bestrijden wateroverlast moet je samen doen

17-02-16         Ingenieursbureau Tauw onderzoekt wateroverlast Enschede

14-02-16         Al 120 meldingen van grondwateroverlast in Hengelo

10-02-16         Wethouder Enschede natte kelder eigen verantwoordelijkheid

24-11-15         Provincie gaat grondwater peilen bij teerput in Vasse

Hulpmiddelen uit het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Bluelabel

Deltafacts

Fotobank NA

Gidsmodellen

Grondwater en Ruimtelijke Ordening

Klimaateffect Atlas

Waterlabel

Links uit het NLT Ruimte voor de Rivier lespakket

Programma ruimte voor de rivier

Actuele waterstanden in Nederland

Waterstijging bij overstroming per postcodegebied

Gegevens over geologie in DInOloket

5  Water on the Web

Werkinstructie NLT toolbox

Geologie van Nederland

Algemene Hoogtekaart Nederland

Topo tijdreis

10 Paleogeografische kaarten

11 Deltares tijdreizen in Nederland

Literatuur

Akkoord Samen Werkt Beter (2012) Samen werkt beter – partners van het Akkoord Samen Werkt Beter november 2012
Bartlema (2014) Kwalitatieve besluitvorming: structuur en proces BOB en PIP model

In: Leidmotief Van Harte Lingsma, Tjeerd Bartlema Uitgeverij Boom/Nelissen februari 2014

Bokhove (2016a) Onno Bokhove, Managing Risk in an Age of Extremes, The Science of Floods: May 8, 2016 Hebden Bridge
Bokhove (2016b) ON the science of floods: rainfall, flooding and flood control revisitedin the design of a table top model, Onno Bokhove, Seminar 2016
Bokhove (2017) Onno Bokhove, Drowning by numbers: Wetropolis inspired flood excess volume estimates

Data Science for high impact weather & flood prediction, Henley-on-Thames Nov 20-22 2017

Bokhove, Kent & Goodfellow (2018) Onno Bokhove, Tom Kent & Thomas Goodfellow, Wetropolis’ flood demonstrator: mathematical design & drowning by numbers

Geophysical Research Abstracts Vol 20, EGU 2018-1974, 2018 EGU General Assembly 2018

Bokhove, Zweers, Kent & Hicks (2016) Wetropolis: a public engagement project on the science of flooding  Onno Bokhove, Wout Zweers, Tom Kent & Tiffany Hicks – Math Foresees 2016
Bosch Slabbers (2010) Projectblad klimaatadaptatie in de stad – proeftuinen Den Haag en Arnhem – Bosch Slabbers
Bressers (2015) Water governance assessment, Hans Bressers – autumn school – presentatie 2015
Dolman, N. J., Lijzenga, S., Özerol, G., Bressers, H., Böge, M., & Bormann, H. (2018)
Brooks (1999) Brooks, J. G. (1999). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. ASCD.
Brussee, R., & de Groot, P. (2016). An Online Tool for Business Modelling and a Refinement of the Business Canvas. UIIN conferentie Amsterdam Juni 2016
Cie Versnelling Besluitvorming (2008) Sneller Beter – Advies Commissie Versnelling Besluitvorming – April 2008
CoCoRaHS (zj.) CoCoRaHS the community collaborative rain, hail and snow network www.cocorahs.org
Dai, L, Wörner, R., & van Rijswick, H. F. (2017). Rainproof cities in the Netherlands: approaches in Dutch water governance to climate-adaptive urban planning. International Journal of Water Resources Development, 1-23.
UC Davis () AR sandbox
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (zj.) Pamflet financiele prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein – Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Doornbosch & Talsma (2016) Slim Samenwerken Klimaat actieve stad – Stowa Amiek Doornbosch en Michelle Talsma

rapport 2016-03 Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA Amersfoort

Dorland, Cirkel & Witte (2015) Verband tussen stijghoogte en grondwaterstand in schijnspiegelsystemen

Edu Dorland, Gijsbert Cirkel, Jan-Philip Witte, BTO 2015.018 april 2015, BTO rapport, KWR Watercycle Research Institute Nieuwegein

Drents Overijsselse Delta (2016) Drents Overijsselse Delta
Stadsdijken Zwolle nieuwsbrief nr 2, oktober 2016
Gemeente Eindhoven (2017) Definitief Ontwerp Vestdijk // Wegindeling  Gemeente Eindhoven
Gemeente Enschede (2012) Water verbindt – watervisie Enschede 2013-2025
Gemeente Zutphen (zj.) Gemeente Zutphen, Structuurvisie Noordrand de Hoven – Ontwerp
Georgiadou & Reckien (2018) Geo-Information Tools, Governance, and Wicked Policy Problems. 2018. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2018, 7(1), 21;
Havekes (2009)

Hoppe, R.

Herman Havekes, Waterschasstructuur voorbeeld voor de wereld, H20/3 2009

The Governance of Problems; Policy Press: Bristol, UK, 2010

Kleinhans,  et al. (2009)

 

Kokkeler, A. 2012

Kleinhans, M.G. & Bierkens, M.F.P. & Perk, Marcel. (2009). HESS Opinions “Hydrologists, bring out shovels and garden hoses and hit the dirt”. Hydrology and Earth System Sciences Discussions. 6. 10.5194/hessd-6-6581-2009.

 

Kuks (2017) Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
De Lange et al (2014). An operational, multi-scale, multi-model system for consensus-based, integrated water management and policy analysis: The Netherlands  Hydrological Instrument.

Willem de Lange , Geert Prinsen, Jacco Hoogewoud, Albert Veldhuizen, Jarno Verkaik, Gualbert Oude Essink, Paul van Walsum, Joost Delsman, Joachim Hunink, Harry Massop, Timo Kroon

Lohmeijer (2016) Lohmeijer, Andries Sensoren en Elektronica Presentatie Amersfoort Meet je Stad Klimaatdag 2016
LTO Nederland (2017) Deltaplan Agrarisch Waterbeheer jaarverslag 2017 LTO Nederland
Making Sense (2018) Making Sense Project
Min. I&M (2013) Eenvoudig Beter – Waarom een omgevingswet schets omgevingsrechtelijke problemen – ministerie van infrastructuur en milieu, voorjaar 2013
Minkman 2015 Citizen science in water quality monitoring, Developing Guidelines for Dutch Water Authorities for Contributory Mobile Crowd Sensing, Ellen Minkman, Mc Thesis TU Delft 27 augustus 2015
Minkman, van der Sanden & Rutten (2017) Practitioners’ viewpoints on citizen science in water management: a case study in Dutch regional water resource management, Ellen Minkman Maarten van der Sanden en Martine Rutten, Hydrol. Earth Syst. Sci. 21, 153-167, 2017
Provincie Drenthe (2017) Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Provincie Drenthe Provinciaal Blad Nr 2534 12 juni 2017
Provincie Gelderland (2018) Kadernota doorontwikkeling Gelderse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2018 – provincie Gelderland februari 2018
Provincie Overijssel (2016) Omgevingsvisie Overijssel – Catalogus Gebiedskenmerken juni 2016 Provincie Overijssel
Van Rijswick en collega’s (2014) van Rijswick, M, Edelenbos, J, Hellegers, P, Kok, M & Kuks, S 2014, ‘Ten building blocks for sustainable water governance: an integrated method to assess the governance of water’ Water international, vol 39, no. 5, pp. 725-742.
Ritzema (2014) Meten en interpreteren van grondwaterstanden – Analyse van methodieken en nauwkeurigheid, Henk Ritzema et al., Alterra-rapport 2345 ISSN 1566-7197, Alterra Wageningen UR
Römgens &Kruizinga (z.j.) Visie brochure Afvalwaterketen tot 2030, Ben Römgens, Eelco Kruizinga DNV
Royal Haskoning & Nuijten (2002) Waterwijzer – ecologische profielen van waternatuur in Gelderland – Deel A Stromende wateren

Royal Haskoning en Nuijten Illustraties, Gelderland 2002

Rutten (2016) Tussen zand en berg, Nico Rutten, Didactief Oktober 2016
Rutten (zj.) Nico Rutten Augmented Reality Sandbox Universiteit Utrecht
Shrestha (2018) Rehana Shrestha. Interactive Map-based Support Systems . Supporting Social Learning and Knowledge Co-production on Environmental Health Issues, proefschrift Universiteit Twente, mei 2018
Slabbers, Klemm & Verburg (2010) Steven Slabbers, Wiebke Klemm, Anne Sietke Verburg Klimaatadaptatie in de stad, Bosch Slabbers Landschapsarchitecten, augustus 2010
Sophronides et al. (2016) Sophronides, P., Steenbruggen, J., Scholten, H., & Giaoutzi, M. (2016). Geodesign
TNO (2015) Handleiding SubsurfaceViewer 3D een tool voor het visualiseren van DGM, RegisII, GeoTop en NL3D in 1, 2 en 3 dimensies – TNO augustus 2015
TNO (z.j.) Handleiding Grondwatertools Geologische Dienst Nederland – TNO www.dinoloket.nl
Universiteit Twente (2018) Slim Bouwen aan een Waterrobuuste en Hittebestendige Samenleving – Universiteit Twente masterclass-digitale-transformaties-publieke-sector
WeObserve (z.j.) We Observe – terms of reference for the weobserve community of practice – Horizons 2020  project nr 776740
Wildschut (2017) Wildschut, Diana. The need for citizen science in the transition to a sustainable peer-to-peer-society Futures, 91, 46-52.