rapportage 100%FAT Wetropolis

Activiteiten Wetropolis 100%FAT

100%FAT is tot 2020 actief bij Wetropolis betrokken geweest. 100%FAT heeft de Sandbox opgeleverd welke in een aantal demo’s is gebruikt. Deze is naderhand verder ontwikkeld en een online bestuurbare graafmachine is toegevoegd. Deze werd gebruikt in de Tetem meemaakmaand 2021 om kinderen te laten spelen met de vorm van oppervlak en hoe water hier overheen loopt.

De AR Sandbox is te huur via 100%FAT.

Wetropolis methode: zandbak

Online AR Sandbox: Dig your own hole!


De AR Sandbox van UC Davis is een interactieve zandbak waarbij met hulp van Augmented
Reality dynamische landschappen gecreëerd kunnen worden. Graaf zelf je meanderende
rivier, maak je eigen bergen en zie wat dat doet met het landschap. De verschillen in hoogte
in het landschap worden met behulp van een interactieve projectie als hoogtelijnen getoond op het zand. Graaf je diep genoeg, dan vind je vanzelf water om je rivier(en) te laten stromen.
Voor de MaakMeeMaand (1 mei t/m 31 mei 2021) heeft 100%FAT i.s.m. Heinze Havinga en
Edwin Dertien de AR Sandbox doorontwikkeld tot een hybride installatie die het mogelijk
maakt om de zandbak zowel online als offline te gebruiken. Aan de zandbak is een
radiografisch bestuurbare graafmachine bevestigd, die je via een online portal op afstand
kunt besturen. De portal toont een realtime livestream van de zandbak en diverse knoppen
om de graafmachine te besturen. De AR Sandbox: Dig your own hole! is de hele maand mei
tijdens de MaakMeeMaand toegankelijk via internet. Zo kan je op afstand in Tetem graven in de zandbak en gezamenlijk nieuwe landschappen creëren!
De AR Sandbox: Dig your own hole! is onderdeel van de MaakMeeMaand, waarbij beleven en ervaren van maakcultuur en technologie centraal staat. De hybride versie is doorontwikkeld door 100%FAT binnen het WetropolisRD Consortium. Binnen deze projectgroep worden manieren en modellen ontwikkeld die de gevolgen van klimaatverandering op het waterbeheer in kaart brengen.


Voor online tekst en video: https://tetem.nl/event/online-ar-sandbox-dig-your-own-hole/