Roadmap

<–

Het Wetropolis consortium zal in de komende jaren beleids- en onderwijsinstrumentarium ontwikkelen voor participatie, onderwijs en voorlichting op het gebied van klimaatadaptatie. In de eerste fase wordt gewerkt aan ontwikkelen van bruikbare methodes, met name via onderwijs toepassingen. In de tweede fase zullen deze worden toegepast in onderwijs en uitgebreid voor participatiedoelen.

De consortiumactiviteiten zijn georganiseerd in een leer/evaluatiecyclus. De respectievelijke markten worden deels parallel benaderd. Steeds geldt dat ervaringen opgedaan in proeven met beoogde marktpartijen onderling gedeeld worden zodat alle consortiumpartners en alle activiteiten hier voordeel van hebben. Ook tussen de product markt combinaties worden ervaringen teruggekoppeld om ervan te leren.

<–