rapportage Saxion


Saxion heeft werkzaamheden uitgevoerd in WP1, WP2, WP3 en WP4. Van WP3 en WP4
was Saxion de werkpakketleider. In de hieronderstaande verantwoording wordt een overzicht gegeven van de activiteiten , de taken en werkpakketten besproken waarbij Saxion betrokken was. Tevens zijn links opgenomen naar de deliverables waarbij Saxion betrokken was.

Verantwoording werkzaamheden Saxion Wetropolis (pdf)

Toelichting uitvoering taken en deliverables Saxion. In deze rapportage worden de werkzaamheden binnen Wetropolis van Saxion (lectoraat Smart Cities) beknopt beschreven.