Tetem Eindrapportage

Eindrapportage Tetem (pdf) link

Tetem is een onderzoekend presentatieplatform in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers. We werken vanuit de beeldende kunst, maar beperken ons daar niet toe. In de volledige programmering staat het verbinden vanuit de inhoud centraal. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor educatie en co-creatie met publiek en partners uit andere domeinen. Onderzoek en publiekparticipatie vormen tevens belangrijke uitgangpunten in de werkwijze van Tetem.

Tetem heeft met de ontwikkeling van de leerlijn ‘MaakCultuur’, de ontwikkeling en productie van het digitale kunstwerk ‘Spot the blue dot’ en de doorontwikkeling en presentatie van de ‘VR-Sandbox’ een bijdrage geleverd aan de werkpakketten onderwijsmethode en kunstinstallaties (D1.2) en Participatiewerkvormen (D3.1)

Leerlijn MaakCultuur
De leerlijn MaakCultuur is een kindgestuurde onderwijsmethode die kinderen de mogelijkheid biedt om via verschillende leervormen te werken aan het thema ‘water en klimaat’. Het hoofddoel van de leerlijn MaakCultuur is om kinderen tools in handen te geven om klimaatverandering en de effecten die dit heeft op het waterbeheer, te onderzoeken en om actief op zoek te gaan naar oplossingsrichtingen.

Waterproject Tetem voorbeelden (pdf) link

Spot the blue dot

Spot the blue dot is een abstract digitaal kunstwerk over klimaatverandering als hyperobject, ontwikkeld in samenwerking met kunstenaarsduo Kunstconstructie. Het hoofddoel van dit virtuele kunstwerk is om publiek te laten ervaren welke invloed het menselijk handelen heeft op het klimaat en de waterhuishouding. En tevens om publiek de aspecten waarop wij als mensen invloed hebben – op het gebied van ‘de wereld’ en het klimaat – te laten verkennen en onderzoeken

Spot the blue dot (Tetem site) link

Presentatie AR Sandbox

De AR Sandbox van UC Davis is een interactieve zandbak waarbij met hulp van Augmented Reality dynamische landschappen gecreëerd kunnen worden. Hoofddoel van deze fysieke en virtuele beleefervaring is kinderen betrekken bij de dialoog over klimaat en waterbeheer. In de door 100% Fat doorontwikkelde Sandbox graven deelnemers zélf een meanderende rivier, maak je eigen bergen en zie wat dat doet met het landschap. De verschillen in hoogte in het landschap worden met behulp van een interactieve projectie als hoogtelijnen getoond op het zand. Graaf je diep genoeg, dan vind je vanzelf water om je rivier(en) te laten stromen.

Dig your own hole (Tetem site) link

D1.2 Onderwijsmethode en kunstinstallaties

T1.4 Onderwijsmethode en interactieve installaties

Tetem ontwikkelde meerdere onderwijsprogramma’s rond het thema water voor regio Twente en het digitale kunstwerk ‘Spot the blue dot’

D3.1 Participatiewerkvormen

T3.1 Participatiewerkvormen (door)ontwikkelen

VR-Sandbox en Waterproject Tetem