Met behulp van Gis hoogte informatiec (ahn.nl) kan in korte tijd een maquette worden gemaakt. Allerlei variaties zijn mogelijk: realistisch, of details als dijken naar voren halen. Met de laser worden gelaagde modellen uitgesneden, daarna worden de lagen op elkaar gemonteerd en kan er informatie zoals een hoogtekaart of een satellietfoto op worden geprojecteerd