Presentatie van het eerste fysieke Wetropolis model

Tijdens het tweede Math Foresees seminar in Edinburgh op 5-7 september 2016 lanceerde Onno Bokhove het watertafel model voor een beter begrip van overstromingsrisico’s ten gevolge van hevige regen.

De paper On the science of floods: rainfall, flooding, and flood control revisited in the design of a table-top model behandelt de modelleerkeuzes en legt een verband tussen de wereld van numerieke modellering en fysieke modellen.

De eerste van het Wetropolis model legde de nadruk op het verband tussen toevalstreffers in hevige neerslag, riviergeulbreedte, waterretentie, en overstromingsgevaar.

Dit eerste tafelmodel omvatten ook reeds een aanschouwelijke vorm voor het aanschouwelijk maken van probabilistische (weer)fenomenen: het Galton bord. Hier werd het Galton bord gebruikt om de hoeveelheid regenval per tijdsinterval te modelleren. Een extreme omstandigheid ontstaat wanneer regen bij voortduring hevig is maar ook wanneer droogte bij voortduring aanhoudt.

Robert Galton ontwikkelde het eerste naar hem genoemde “Galton board” om de Centrale limietstelling te adstrueren. De uitzonderlijke maar daarmee niet onmogelijke fenomenen zitten aan het uiteinde van het bereik.