Tweede editie Wetropolis Flood demonstrator

Prof dr ir Onno Bokhove en ir ir Wout Zweers BFA ontwikkelden begin 2017 een vervolgversie van de Wetropolis Flood demonstrator waarmee de overstromingen op Tweede Kerstdag in Leeds in 2015 konden worden verklaard. De eerste versie werd gepresenteerd in 2016.