Waterloop modellen op basis van LIDAR data

Om een groot oppervlak getrouw te modelleren komt satellietdata van pas. Rolling Hills heeft goede ervaringen met de inzet van LIDAR data voor nauwkeurige hoogteprofielen voor waterlopen. Een interessant detail bij de toepassing van deze milimeter nauwkeurige hoogteprofielen is de mogelijkheid om bodemdalingen te meten en prognosticeren. Bodemdalingen worden een onderdeel van de stresstesten die gemeenten moeten uitvoeren in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

bron: Wout Zweers, portfolio Rolling Hills

Het model van de IJssel bij Gorssel is gefreesd op basis van de Actuele Hoogtekaart Nederland. Middels siliconen afdruktechniek kunnen de hoogteprofielen worden in ingezet voor experimenteel en educatief gebruik.

Het LEGO model van Gorssel werd in dit verband ontwikkeld, waarbij een “legoficator” werd ingezet om de daadwerkelijke hoogtes af te beelden op de hoogtes die met LEGO blokjes kunnen worden gebouwd. Zie de vorige blog.

bron: Wout Zweers, Rolling Hills